24 [OCT 18] PUBLICITATE Buzau
Miercuri, 24 octombrie 2018

(P) DISPOZIŢIE Nr. 283 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară

Publicitate alte articole de Publicitate
0 voturi 1624 vizualizari 0 comentarii marketing@sansabuzoiana.ro
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE


DISPOZIŢIE   Nr. 283
 privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.94 alin.(1) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, MIERCURI, 31 OCTOMBRIE 2018, ORA 9:00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:


1Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 8;

2. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2018 pe cele două secțiuni;

3. Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2018;

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;

5. Rectificarea a I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean  de Resurse și Asistență Educațională Buzău;

6. Rectificarea  I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului județean Buzău;

7. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

8. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

9. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență  Buzău;

10. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;

11. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 146/2018 privind aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activităților  cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ – Teritoriale județul Buzău, în semestrul II 2018;

12. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2018 şi Sărbătorilor de iarnă;

13. Aprobarea Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului  și Adopție pentru implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – ID MySIMIS 127169, finanțat prin POCU;

14. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 31 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2018”;

15. Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de membru asociat, la  Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Crivățul de Sud – Est”;

16. Aprobarea promovării de către Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului „Legenda Marii Nașteri” în cadrul Programului „Europa Creativă, subprogramul CULTURA 2014-2020 – proiecte de cooperare în Anul European al Patrimoniului Cultural 2018”;

17. Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;

18. Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare specifice pentru persoane adulte asistate în Centrul de Asistență Medico-Socială Pogoanele din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

19. Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare specifice pentru persoane vârstnice și persoane adulte cu handicap asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

20. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei  ocupaționale „Administrație”, potrivit prevederilor art. II, lit. „e” din Legea                  nr. 274/2017;

21. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău;

22. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

23. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău;

24. Acordarea titlului de Cetățean de onoare al județului Buzău domnului Marin Dumitru;

II. INFORMĂRI, INTERPELĂRI

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.         BUZĂU , 24 octombrie  2018                         PREŞEDINTE,

                         PETRE-EMANOIL NEAGU


                                           
                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                                                 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂEtichete: .
Voteaza articolul: bun: 0  |  slab: 0   0

Comentarii

Nu exista nici un comentariu adaugat


Ultima ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU