22 [IUN 18] PUBLICITATE Buzau
Vineri, 22 iunie 2018

(P) DISPOZIŢIE Nr. 153 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară

Publicitate alte articole de Publicitate
0 voturi 1707 vizualizari 0 comentarii marketing@sansabuzoiana.ro

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE


DISPOZIŢIE   Nr. 153
 privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, JOI, 28 IUNIE 2018, ORA 13:00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi: 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată;

2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2018;

3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;

4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

5. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2018;

6. Completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 315/2017 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2018;

7. Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a proiectului investițional al Consiliului Raional Soroca – Reabilitarea Secției de Terapie a Spitalului  Raional Soroca”;

8. Aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Sibiciu de Sus din cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei;

9. Aprobarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău;

10. Aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activităților cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău;

11. Aprobarea închirierii unui spațiu aferent relocării Bibliotecii Județene Buzău pe durata implementării proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău;

12. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Săhăteni a unei suprafețe de teren din DJ 205B, situată în intravilanul satului Săhăteni, comuna Săhăteni;

13. Aprobarea unui drept de acces pe terenul aparţinând domeniului privat al judeţului Buzău, situat în stațiunea Sărata-Monteoru, comuna Merei;

14. Revocarea domnului vicepreședinte Lungu Romeo Daniel din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Asociației „Club Sportiv Handbal Club Buzău 2012”;

15. Aprobarea promovării proiectului „Consolidare a managementului siturilor ROSCI 0190 Penteleu și ROSCI 0229 Siriu”;

16. Aprobarea colaborării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău cu Fundația Principesa Margareta a României (România), pentru implementarea proiectului „Telefonul Vârstnicului”, destinat persoanelor vârstnice din județul Buzău;

17. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 76/2018 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre casă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” prioritatea de investiții 8.1; 

18. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău; 

19. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău;

20. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău;

21. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;

22. Modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a Județului Buzău;

23. Completarea punctului XII din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată;

24. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 026, Buzău Autogara Sud – Pogoanele – Rușețu, operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL;

25. Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru traseele județene cod 050, Buzău Autogara XXL – Mînzălești și cod 099, Rm. Sărat Autogara TUC – Dăscălești, operatorului de transport SC TRANS RODICA SRL;

26. Acordarea unui premiu special poetei Halupneac Ana Maria elevă a Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” Soroca precum și a unei finanțări nerambursabile pentru editarea unui volum de poezii;

27. Acordarea titlului de cetățean de onoare al Județului Buzău domnului Popescu Marian, șeful Consulatului General al României la Bilbao (Spania);
 
Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.BUZĂU, 21 IUNIE 2018PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

                                             

                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                            SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                                            MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂVoteaza articolul: bun: 0  |  slab: 0   0

Comentarii

Nu exista nici un comentariu adaugat


Ultima ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU