01 [IUL 13] ECONOMIC Buzau
Luni, 01 iulie 2013

Garda Financiară se desfiinţează

Adrian Constantin alte articole de Adrian Constantin
3 voturi 2299 vizualizari 0 comentarii adrianconstantin@sansanews.ro

A.N.A.F. reformează lupta cu evazioniştii- Garda Financiară va fi înlocuită cu Direcţia Antifraudă Fiscală.

Noua structură, fără personalitate juridică, va avea atribuţii de combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală, fraudă fiscală şi vamală.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi preluarea activităţii Autorităţii Naţionale a Vămilor, şi prin preluarea activitatii Gărzii Financiare, instituţie publică ce se desfiinţează. 

În cadrul procesului de accelerare a reformei administrative a ANAF, Guvernul a adoptat OUG nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii ANAF (publicată în MO nr. 389 din data de 29 iunie 2013). 

De asemenea, în cadrul ANAF se înfiinţează Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuţii de prevenire şi de combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală. 

În cadrul acestei structuri va funcţiona, pe lîngă structurile de prevenire şi control, Direcţia de Combatere a Fraudelor, care acordă suport tehnic de specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele avînd ca obiect infracţiuni economico-financiare.  

Restructurarea din temelii a structurilor de control, pentru a genera performanţă, vizează atît combaterea şi prevenirea evaziunii fiscale, cît şi creşterea eficienţei în ceea ce priveşte colectarea veniturilor, prin alocarea de personal suplimentar în zona inspecţiei fiscale pentru efectuarea controalelor de fond şi accelerarea procedurilor de rambursare de TVA.

Costuri ridicate de administrare

În cadrul analizei efectuate în cadrul acestui proces de reorganizare au fost identificate mai multe puncte slabe ale agenţiei, pe linia cărora urmează a se acţiona în scopul eliminării disfuncţionalitaţilor. 

Un minus constatat a fost nivelul redus al conformării voluntare şi, de aici, nevoia acut resimţită de acţiune atît pentru combaterea evaziunii fiscale, a oricăror mijloace de evitare a declarării şi a plaţii, cît şi pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite contribuabililor şi diminuarea costurilor conformării. 

În ceea ce priveşte structura organizatorică actuală, în special cea a aparatului teritorial, s-a constatat că organizarea actuală presupune costuri ridicate de administrare, a dus la crearea unui număr mare de organe fiscale, toate judeţele fiind tratate similar, neţinîndu-se cont de dimensiunea sau importanţa fiecăruia sub aspectul ponderii economice, a numărului de contribuabili. 

Funcţii de conducere, reduse pînă la o treime

Un alt aspect criticat îl constituie faptul că toate structurile includ funcţii de directori executivi adjuncţi, şefi de administraţii, şefi de administraţii adjuncţi etc. 

În urma reorganizării, conducerea MFP susţine crearea nivelului regional în scopul reducerii numărului de raportări către centrala ANAF, îmbunătăţirii planificării şi controlului, reducerii costului colectării şi creării de unităţi mai echilibrate din perspectiva ponderii economice şi a ponderii în colectarea veniturilor. 

Competenţa teritorială a viitoarelor direcţii generale regionale ale finanţelor publice respectă zonele de dezvoltare, asa cum vor fi acestea stabilite prin Hotărîre de Guvern. 

Totodată, numărul funcţiilor de conducere se va reduce considerabil pînă la o treime. 

Un aspect de menţionat este şi faptul că regionalizarea păstrează structura de organizare pe 3 paliere (sediu central/nivel regional/nivel local, în loc de sediul central/nivel judeţean/nivel local), permiţînd însă un management mai bun, dar şi economii importante în procesul de administrare fiscală.

Opt servicii regionale antifraudă

Din activitatea instituţiei în ultimii ani, a reieşit necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta împotriva evaziunii, prin crearea unui mecanism unic de control care să înlăture paralelismele şi să elimine evaluarea fiscală diferită sau chiar contrară a aceleiaşi operaţiuni economice. 

Astfel, crearea structurii antifraudă se va realiza prin reorganizarea controlului operativ în cadrul aparatului propriu al ANAF. 

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală va fi o structură naţională puternică, avînd opt servicii regionale aflate în directa coordonare a aparatului central. 

Avînd în vedere necesitatea recuperării cu celeritate a prejudiciilor aduse bugetului de stat prin activitatea infracţională din zona evaziunii fiscale, precum şi necesitatea specializării unui personal dedicat combaterii acestui fenomen, structura antifraudă va prelua şi atribuţii de cercetare penală. 

Numirea personalului antifraudă se va face pe bază de concurs sau examen, ocuparea funcţiilor publice fiind făcută în urma promovării evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, şi a evaluărilor de integritate. 

În ceea ce priveşte politica de resurse umane, numărul total al personalului ANAF raportat la numărul de contribuabili administraţi se încadrează în media administraţiilor fiscale din alte state europene. 

Totuşi, s-a constatat necesitatea redistribuirii personalului atît între structurile judeţene, care au un număr prea mare sau prea mic de personal, în funcţie de numărul de contribuabili administraţi.


Voteaza articolul: bun: 2  |  slab: 1   1

Comentarii

Nu exista nici un comentariu adaugat


Ultima ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU