01 [FEB 17] ACTUALITATE Buzau
Miercuri, 01 februarie 2017

Parchezi pe trotuar? Poliţiştii locali sînt cu ochii pe tine!

Marilena Dinu alte articole de Marilena Dinu
0 voturi 1252 vizualizari 2 comentarii redactie@focustv.ro

Ai maşină, dar nu ai loc de parcare şi ai lăsat autoturismul pe trotuar? Te-ai ars la buzunar! Au simțit-o pe propria piele mai mulți buzoieni, care au fost sancționați deja pentru că nu au respectat noile reglementări impuse în Buzău. Sînt 10 zile de cînd a intrat în vigoare o nouă regulă impusă șoferilor, care interzice parcarea sau staționarea mașinilor pe trotuar. Asta înseamnă că șoferii prinși că își lasă autoturismele parcate chiar și cu o singură roată pe spațiul destinat pietonilor vor fi sancționați. Însă, noua regulă este greu de aplicat în condițiile în care municipiul Buzău stă prost la capitolul locuri de parcare. Doar că legea-i lege, iar poliţişti au trecut deja la primele amenzi.  Cu procesele verbale în mînă, șoferii au recunoscut că nu e firesc să parchezi mașina pe trotuar, însă cer amenajarea locurilor de parcare, astfel încît să poată respecta legislația în vigoare. "N-am loc de parcare, a trebuit să parchez şi eu pe aici. 5 minute am sta. Trece la amendă, dar să pună mîna să facă locuri de parcare, să le amenajeze", spune un şofer amendat. "Dacă mă amendează, mă amendează. N-am ce să fac. În momente de-astea cînd nu ai ce să faci, unde să parchezi, de astea sîntem sătui, să primim amenzi. N-avem cu cine să ne certăm", spune un alt proprietar de autoturism.  

Sancţiuni aspre

Poliţiştii locali avetizează că sancţiunile sînt aspre, iar în perioada următoare echipele de control vor verifica toate zonele oraşului.  Potrivit legislaţiei, se consideră staţio­nare pe partea carosabilă situaţia în care oricare dintre roţile vehiculului sau remorcii se regăseşte pe partea carosabilă. (Se sancţio­nează cu 4-5 pct. amendă şi 3 pct. penalizare.) Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor: pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni şi biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare; pe trotuar, cu excepţia situaţiei în care administratorul drumului public a executat amenajări care respectă preve­derile Art. 144 alin (2) şi (3).(Se sancţi­onează cu 2-3 pct. amendă şi 2 pct. penalizare.) Rămîne de văzut dacă de frica amenzilor usturătoare şoferii buzoieni vor găsi alte soluţii să-şi parcheze maşinile atunci cînd au treabă în oraş sau se vor baza în continuare pe norocul de a nu fi prinşi de oamenii legii.Etichete: locali |  ochii |  Parchezi |  Poliţiştii |  trotuar
Voteaza articolul: bun: 0  |  slab: 0   0

Comentarii

un buzoian
01 februarie 2017
PE BUNE?IN BUZAU?CHIAR EI!?SA FIM SERIOSI!SELECTEAZA EI PE CINE SA AMENDEZE!
Fiecare cu atribuțiile lui! Să nu ne dăm ceea ce nu suntem. Suficient că le-au furat uniformele!
05 februarie 2017
În conformitate cu prevederile art.15, alin. 1 din OG 2/2001, contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori. Poliţiştii locali sunt amintiți și/sau prevăzuţi în actul normativ care reglementează circulaţia pe drumurile publice, adică în OUG 195/2002, republicată, sau în HG 1391/2006-regulamentul? În mod evident NU. Art. 1, alin. 1 din OUG 195/2002, republicată, prevede că circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Ca atare, art. 1, alin. 1 din OUG 195/2002 este în perfectă concordanţă cu art. 15, alin. 1 din OG 2/2001, stipulând în mod expres personalul autorizat să constate şi să sancţioneze abaterile rutiere, aşa cum ne specifică art. 109, alin. 9 din OUG 195/2002. Menţionăm că art. 109, alin. 9 din OUG 195/2002, republicată, stipulează că prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu cele ale OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se dispune altfel , iar în cazul poliţiştilor locali nu dispune altfel!! Art. 2, alin. 3 din OG 2/2001 stipulează domeniile în care consiliile locale pot sancţiona contravenţii, dar circulaţia, aşa cum este definită de OUG 195/2002, nu figurează printre ele. Cu atât mai mult cu cât art. 1, alin. 3 din OUG 195/2002 stipulează că Autoritatea competentă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind iniţierea şi avizarea unor reglementări, precum şi aplicarea şi exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, textul nefăcând referire la poliţia locală. După data adoptării Legii nr. 155/2010 a poliției locale, OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, a suferit mai multe modificări, prin următoarele acte normative: OG 5/2011, Legea 161/2011, Legea 187/2012, Legea 203/2012, Legea 255/2013, OG 21/2014 şi Legea 93/2016. Toate modificările aduse se referă expres la poliţia rutieră şi nu la poliţia locală. În art. 7 din Legea nr. 155/2010 nu găsim absolut deloc o derogare pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul rutier de către poliţia locală, derogare efectuată în modalitatea cerută de art. 63 din Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă. Art. 2, alin. 1, lit. b din Legea nr. 155/2010 stabileşte că Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea: b) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale (atenție: OUG 195/2002 a fost adoptată de guvern, nu de astfel de autorități). Acest text susţine temeinic prevederile art. 1, alin. 1 şi ale art. 109, alin. 9, ambele din OUG 195/2002, precum şi cele ale art. 15, alin. 1 din OG 2/2001 Plus că art. 21, alin. 1, lit. c din Legea nr. 155/2010 prevede că (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat: c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, iar art. 1, alin. 2 din Legea 155/2010 stipulează că poliţia locală îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, etc. Prin erijarea de către Poliţia locală ca autoritate rutieră, care constată şi sancţionează contravenţii conform OUG 195 şi HG 1391, se încalcă legea în vigoare și deci acest principiu. Poliţistul local nu este poliţist rutier, în accepţiunea dispoziţiilor art. 177, alin. 2 din ROUG 195/2002, care stipulează: „Poliţiştii rutieri sunt ofiţerii şi agenţii de poliţie specializaţi şi anume desemnaţi prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române”. În concluzie, pentru a putea constata contravenţii şi a aplica amenzi la regimul circulaţiei reglementat de OUG 195/2002, republicată, agentul constatator trebuie să îndeplinească cumulativ două condiţii: -să fie ofiţer sau agent de poliţie specializat, -să fie desemnat ca poliţist rutier prin dispoziţia şefului IGPR. Observând că poliţiștii locali care aplică sancţiunea în baza OUG 195/2002, republicată, nu îndeplinesc condiţiile minimale pentru a fi competenți să aplice sancţiuni prevăzute de acest act normativ, rezultă că nu sunt competenți să constate abateri și să aplice sancțiuni la regimul circulației reglementat de OUG 195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice. Permit avocaților să își însușească acest punct de vedere, cu condiția să nu perceapă onorariu.


Ultima ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU