06 [FEB 13] ACTUALITATE Buzau
Miercuri, 06 februarie 2013

Curtea de Conturi: nereguli mari la Primărie 2009-2011

Dan Răspopa alte articole de Dan Răspopa
9 voturi 3257 vizualizari 1 comentariu danraspopa@sansanews.ro


Constantin Boşcodeală, despre raportul Curţii de Conturi AUDIO
Primarul municipiului Buzău, Constantin Boşcodeală spune că raportul Curţii de Conturi nu este bine întocmit şi că înstituţia pe care o conduce a atacat în Contencios Administrativ aspectele semnalate în documnetul respectiv. Mai mult,edilul crede că neregulile din activitatea municipalităţii au fost fabricate la comandă de către comisarii Curţii de Conturi. 


Nereguli la plata datoriilor restante

Potrivit unui raport dat recent publicităţii, Curtea de Conturi a descoperit că la Primăria Buzău, deşi în bugetul pe anul 2011 s-au prevăzut distinct credite destinate stingerii obligaţiilor restante la finele anului 2010 (care totalizau 42.162 mii lei), aceste sume nu au fost utilizate în totalitate în acest scop, fiind încălcate dispoziţiile art. 14 alin. 8 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 
Plăţile restante la finele anului 2011 cu termene peste 90 zile reprezintă 22% din prevederile anuale, situaţie în care trebuia declarată starea de criză financiară a entităţii şi luate măsurile legale care se impun potrivit legii.

Potrivit raportului Curţii de Conturi, Primăria Buzău nu a respectat dispoziţiile legale în ce priveşte organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern din cadrul entităţii.

Nu s-au efectuat activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituţiei publice sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, eficienţă şi eficacitate. Nu s-a efectuat nicio misiune privind controlul sistemelor informatice, a angajamentelor de plată, modul de alocare a creditelor bugetare şi de efectuare a plăţilor. Selectarea misiunilor de audit public intern nu s-a efectuat în funcţie de elementele de fundamentare, prevăzute de Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern aprobate prin Ordinului MFP nr. 38/2003.

Curtea de Conturi a constatat că Primăria Buzău a pus ilegal la dispoziţie bunuri publice aflate în proprietatea sa.

Mai multe bunuri din domeniul public al Municipiului Buzău au fost date în folosinţă gratuită unor asociaţii sportive, deşi potrivit art. 11 alin. (1) lit. a din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 'bunurile din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii'. Aceste bunuri au fost şi sunt utilizate în continuare în scopuri comerciale. Atribuirea în folosinţă gratuită a unor bunuri din domeniul public al municipiului în condiţii nelegale către asociaţii sportive sau asocieri ale acestora cu societăţi comerciale, a avut drept consecinţă neîncasarea la 1.598 bugetul local a unor venituri estimate de 1.598 mii lei.


Nereguli la plata apei de ploaie

S-au acceptat la plată facturi emise de furnizorul de apă în care s-a înscris apa meteorică în sumă totală de 1.179 mii lei, valoare stabilită prin luarea in calcul în procent de 100% a cantităţii de apă transmisă de către Agenţia Naţională de Mediu – Filiala Buzău, fără să se aplice procentul de reducere prevăzut de Tabelul nr. 2 SR nr 1846-2 din anul 2007, care prevede procente cuprinse între 0,01 pentru parcuri şi terenuri împădurite cu pante mai mici sau egale cu 10 si 0,95 pentru învelitori metalice şi de ardezie. 

Curtea de Conturi a mai constatat  că Primăria Buzău a plătit nelegal unele drepturi salariale personalului din cadrul instituţiei cu încălcarea reglementărilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar.

S-au achitat stimulente în valoare brută de 307 mii lei, incluse nelegal în salariul de baza aferent anului 2011 acordate unui număr de 17 salariaţi care nu aveau atribuţii în administrarea creanţelor fiscale locale.

S-au mai alocat stimulente în cuantum mai mare decât cel legal, acordate unui număr de 38 de salariaţi din cadrul Direcţiei economice, fapt ce a avut drept consecinţă efectuarea de cheltuieli nelegale din bugetul local în sumă de 280 mii lei. S-au dat nelegal salarii de merit în valoare brută de 377 mii lei unui număr de 143 salariaţi din aparatul de specialitate al primarului. Aprobarea şi plata acestor drepturi salariale a condus la efectuarea unor cheltuieli nelegale din bugetul local în sumă de 964 mii lei, pentru care s-au calculat dobânzi, în valoare de 20 mii lei. 

În perioada octombrie 2009 - decembrie 2010 Primăria Buzău a achitat nelegal stimulente unor persoane din afara Direcţiei Economice, fapt ce a condus la efectuarea de plăţi nelegale din bugetul local în sumă estimată de 669 mii lei pentru care s-au calculat dobânzi, în valoare de 56 mii lei.

Nereguli la acordarea gratuităţilor pentru elevi şi pensionari la transportul în comun

În baza aprobării date de primarul U.A.T.M Buzău, în anul 2011, s-au acordat abonamente gratuite la transportul în comun pe toate liniile unui număr de 11 salariaţi ai primăriei, 21 salariaţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială Buzău şi 24 elevi ai Clubului Sportiv Şcolar Buzău, deşi persoanele în cauză nu aveau dreptul legal să beneficieze de aceste facilităţi deoarece nu se încadrau în categoriile sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local municipal Buzău.

Valoarea totală a abonamentelor gratuite acordate nelegal a fost estimată la 24 mii lei, sumă finanţată nelegal din bugetul local al municipiului Buzău prin subvenţiile acordate SC TRANS BUS SA.

UATM Buzău a acceptat la plată şi a decontat nelegal SC TRANS-BUS S.A. Buzău subvenţii peste limita aprobată prin hotărârea consiliului local municipal Buzău nr. 186 din noiembrie 2006, pentru gratuităţile pe mijloacele de transport în comun acordate pensionarilor. Valoarea subvenţiilor acordate necuvenit SC TRANS BUS SA Buzău în anul 2011, pentru acoperirea financiară a costurilor călătoriilor pensionarilor care beneficiază de gratuitate este în sumă de 3.775 mii lei şi s-au calculat dobânzi de întârziere în valoare de 109 mii lei aferente acestor sume plătite nelegal. 

Curtea de Conturi a mai constatat că Primăria Buzău a achitat nelegal chiria unei societăţi comerciale.

U.A.T.M Buzău a achitat nelegal SC ,,ANIDOT 2007” SRL BUZAU suma de 6 mii lei, reprezentând contravaloare chirie aferentă imobilului cu destinaţia Grădiniţă cu Program Normal „Casuţa Piticilor” din municipiul Buzău, sumă achitată înainte de data intrării în vigoare a contractului de închiriere.


Nereguli mari la plata serviciilor publice

În perioada 01.01.2009-31.12.2011 UATM Buzău a efectuat cheltuieli neeconomicoase şi neeficiente în sumă totală de 1.345 mii lei.

1.174 mii lei din această sumă reprezintă lucrări de măturat mecanizat şi manual în condiţiile în care temperatura exterioară a fost sub cea de îngheţ (respectiv sub zero grade), situaţie în care potrivit art. 55 alin. 4 din Ordinul ANRSC nr. 110/2007 şi Caietului de sarcini (anexă la contractul de concesiune nr. 340/2006), aceste lucrări nu puteau fi executate. În plus, decontarea acestor lucrări s-a făcut fără existenţa unor comenzi ferme din partea entităţii, în care să se menţioneze căile publice (străzile, trotuarele, etc.) precum şi suprafeţele pe care urma a se efectua aceste operaţiuni. În unele cazuri operaţiunile de măturat s-au realizat în aceeaşi perioadă în care s-a efectuat şi curăţatul zăpezii.

Alte  49 mii lei au fost folosite pentru operaţiuni de pluguit zăpadă în perioadele în care stratul de zăpadă înregistrat în municipiul Buzău (raportat de Apele Române Buzău –Ialomiţa) a fost sub cel prevăzut prin caietul de sarcini, respectiv sub 10 cm.

122 mii lei au fost folosiţi de Primăria Buzău pentru lucrări de supraveghere a persoanelor beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 care au prestat ore de muncă în folosul comunităţii, deşi în subordinea instituţiei  funcţionează direcţii şi compartimente care au atribuţii de monitorizare a activităţilor prestate de aceste persoane.

Curtea de Conturi impune Primăriei să rezolve în regim de urgenţă neregulile constatate şi să recupereze sumele cheltuite fără respectarea legislaţiei în vigoare.


Etichete: control |  Conturi |  nereguli |  Primărie |  Curtea
Voteaza articolul: bun: 6  |  slab: 3   3

Comentarii

Sergiu
06 februarie 2013
Stirea asta e preluata de la "falimentarii" de la opinia cum spuneai tu acum cateva zile, vai de capu vostru... o stire nu puteti face soareci de birou


Ultima ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU