12h 49' ACTUALITATE Buzau
Vineri, 22 iulie 2016

Avocatul Sălcuţan califică reacţiile MFE, Prefecturii, BERD, drept o serie de abuzuri

Andra Vasilescu alte articole de Andra Vasilescu
2 voturi 2075 vizualizari 9 comentarii news@sansanews.ro
UPDATE [12:49] 25 IUL 2016 ›


Referitor la întîlnirea cu reprezentantul BERD, Compania de Apă a emis un comunicat de presă: 

„In urma interesului manifestat de presa fata de confuzia creata intre pozitia oficiala a BERD fata de hotararile CLM Buzau din 01.07.2016 (transmisa in data de 08.07.2016) si afirmatiile primarului Municipiului Buzau, domnul Constantin Toma, referitoare la intalnirea cu reprezentantul BERD, doamna Venera Vlad, Associate Director- Infrastructura Municipala, pentru corecta informare a opiniei publice, Biroul de Presa al Companiei de Apa S.A. Buzau este imputernicit sa comunice urmatoarele:

La data de 08.07.2016, BERD a transmis un punct de vedere oficial, in care aducea la cunostinta repercusiunile grave ale ramanerii in vigoare a Hotararilor CLM initiate de domnul primar Constantin Toma si aprobate in sedinta extraordinara a CLM Buzau din 01.07.2016. 
Ulterior, in urma unei intalniri cu reprezentantul BERD, doamna Venera Vlad, intalnire desfasurata pe data de pe 14.07.2016, domnul primar a afirmat public, intr-o emisiune transmisa pe 15 iulie de un post local de televiziune, ca “treaba cu BERD-ul s-a desumflat, a fost BERD-ul ieri la ora 11, am stat 2 ore cu directoarea BERD Romania, a plecat cu fata luminoasa dupa ce si-a dat seama ca este dusa in eroare”
Pentru a clarifica situatia, Compania de Apa Buzau a solicitat precizari din partea doamnei director Venera Vlad. Intr-un email transmis Companiei de Apa Buzau pe data de 18.07.2016, reprezentantul BERD spune urmatoarele:

„In cadrul intalnirii domnul primar ne-a spus foarte ferm ca nu intentioneaza sa modifice cadrul institutional in baza caruia s-au obtinut finantarile UE/BERD. De asemenea, a mentionat ca demersul primariei vizeaza, in principal, organizarea unei AGA in care sa se discute anumite principii de functionare a companiei in cadrul legal existent.

La randul meu, ca reprezentant BERD, am mentionat urmatoarele:
Compania de Apa Buzau functioneaza bine din perspectiva indicatorilor BERD, indicatori in baza carora s-a acordat imprumutul;
Compania de Apa Buzau este printre putinele companii regionale care au incheiat cu succes doua programe majore de investitii – ISPA si POS Mediu; 
Am mentionat ca finantarea BERD, ca si finantarea UE, s-a acordat in conditiile respectarii legislatiei in-house si a planului de tarife aprobat – acestea fiind doua conditii esentiale; orice modificari ale acestor conditii sunt considerate abateri serioase de la conditiile de finantare si pot avea efecte nedorite.
Cand primaria ne-a semnalat anumite nemultumiri cu privire la operatiunile companiei (ex. cheltuieli mari de personal, tarifele din Buzau printre cele mai mari din tara), eu am facut apel la o analiza rationala care sa tina seama de urmatoarele: (i) tarifele trebuie sa acopere atat costul imprumuturilor (pentru ISPA si POS Mediu) plus cheltuielile operationale mai mari pentru functionarea noilor investitii si (ii) reducerea unor cheltuieli operationale (ex. personal, daca este cazul) nu vor putea fi suficiente astfel incat sa acopere necesarul de la punctul (i). Evident, cresterea eficientei companiei este, probabil, un obiectiv continuu.
Am mentionat ca BERD nu are rolul de a face analiza de detaliu (ex. categorii de cheltuieli si proportia lor); in schimb, BERD a facilitat un program de benchmarking, un instrument util pentru management in luarea deciziilor operationale;
Am facut, de asemenea, apel la rezolvarea amiabila, pe plan local, a acestei situatii conflictuale pentru a evita tragerea unor concluzii nedorite la nivelul finantatorilor internationali. Am semnalat, de asemenea, ca acest ‘incident’ ar putea avea impact negativ asupra intregului sector de apa din perspectiva finantatorilor internationali. Am reamintit ca UE a acordat acest nivel mare de grant sectorului de apa in conditiile delegarii directe catre operatorii regionali (fara licitatii); iar imprumuturile convenabile acordate de BERD (fara garantie) au avut la baza, intre altele, increderea in cadrul legal/institutional existent.

Imi exprim speranta ca mesajul transmis de BERD a fost corect inteles”.
Disputele iscate din încercarea de modificare a actului constitutiv al Companiei de Apă Buzău, printr-un demers ce a avut ca punct de pornire o hotărâre a CLM Buzău, a ajuns în faza interpretărilor juridice. După ce, la începutul săptămînii, juriştii Instituţiei Prefectului, au elaborat un punct de vedere şi au cerut revocarea hotărîrii adoptate de CLM Buzău în şedinţa din 1.07.2016, astăzi, Primăria Buzău, prin vocea avocatului Lucian Sălcuţan, reprezentantul Municipiului Buzău în AGA a Companiei de Apă şi cel care pare a fi autorul strategiei juridice de producere a unor schimbări la nivelul managementului operatorului de apă, vine să lămurească lucrurilor conform interpretărilor juridice proprii. 
Pe adresa redacţiei ni s-a transmis un comunicat de presă lămuritor prin care se justifică punctul de vedere care a stat la baza proiectului de hotărîre adoptat de CLM Buzău, cu unanimitate de voturi. 
Fără nuanţe, fără adăugiri şi fără interpretări din partea redacţiei, publicăm mai jos acest punct de vedere.


Comunicat de presă

Pentru lămurirea situaţiei juridice cu privire la demersurile Municipiului Buzău în ceea ce priveşte SC Compania de Apă SA Buzău, vă înaintăm alăturat punctul de vedere al domnului avocat Lucian Sălcuţan, în calitatea sa de reprezentant al Municipiului Buzău în AGA.
De asemenea, vă stăm la dispoziţie, cu totală transparenţă, cu toate informaţiile necesare pentru lămurirea opiniei publice cu privire la acţiunile Primăriei si Consiliului Local Municipal Buzău în ceea ce priveşte Compania de Apă Buzău.

Cu stimă,
Primarul Municipiului Buzău,
Constantin Toma
 
Catre,

PRIMARUL MUNICIPIULUI BU/.AI) CONSILIUL LOCAL
Deoarece s-au primit mai multe adrese de la instituliile statului cu privire la situaţia de la SC Compania de Apa SA Buzău, generate de aprobarea HCLM nr.l08/01.07.2016, va înaintam alăturat un punct de vedere privind motivaţiile acţiunilor Consiliului Local, istoricul si consideraţiile juridice, precum si cadrul legal ce priveşte tema de mai sus.
Cu stima,
Av. Lucian Al. Sălcuţan

 

PUNCT DE VEDERE
Urmare a:
- presiunilor extinse şi extrem de puternice exercitate de conducerea Companiei de Apa
Buzău,
- a dezinformărilor ce au apărut în mass media şi au fost adresate şi mai multor instituţii
ale statului, care au şi reacţionat in mod eronat,
- a faptului că exista o confuzie generală privind intenţiile mun. Buzău şi a cadrului legal
aplicabil, vă rog să primiţi acest punct de vedere oficial din partea reprezentantului acţionarului principal al Companiei de apă S.A. Buzău, anume mun. Buzău.

MOTIVAŢIE HCLM 108/1.07.2016

Având in vedere faptul că:
- în campania electorală 2016 a reieşit din sondajele efectuate că cetăţenii mun. Buzău,
în proporţie de peste 75% sunt nemulţumiţi de serviciul public de alimentare cu apă operat de Compania de apă S.A. Buzău;
- tot în acea perioadă a fost formulată o plângere penală la DNA împotriva conducerii societăţii menţionate, pentru achiziţionarea la un preţ cu 1 milion de euro mai mare decât cel dorit de vânzător, şi au fost dezvăluite public şi documente în acest sens;
- mun. Buzău deţine un procent mai mare de 75% din acţiunile acestei societaţi;
- mun. Buzău nu are un reprezentant in Consiliul de administraţie al societăţii;

- există o lipsă de transparenţă şi de informare publică extrem de mare, atât faţă de beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă, cetăţenii buzoieni, cât şi chiar faţă de acţionarii societăţii;
- în actele constitutive ale societăţii există multiple prevederi care încalcă dreptul la informare şi participare la conducerea societăţii a acţionarului majoritar, mun. Buzău, s-a propus Consiliului Local Buzău modificarea prevederilor din actele constitutive.

ISTORIC SI CONSIDERAŢII JURIDICE

Ca urmare, Consiliul Local Buzău a aprobat cu unanimitate de voturi această propunere, urmând ca aceste prevederi să fie identificate şi să fie propuse spre discuţie si decizie acţionarilor societăţii. De abia după decizia acţionarilor s-ar fi putut aprecia dacă modificările actului constitutiv încalcă vreo dispoziţie legală sau nu. Până la acel moment, avem doar o hotărâre CLM de principiu.
 
Subliniem faptul că hotărârea invocată nu a produs niciun efect juridic. Consiliul Local a aprobat doar înlăturarea din actele constitutive ale Companiei de Apă S.A. Buzău a "oricărei şi tuturor prevederilor ce îngrădesc drepturile conferite de lege de acţionarul majoritar".
Nu s-au produs efecte juridice pentru următoarele motive:
- hotărârea CLM este redactată la modul general, fără a detalia care sunt prevederile ce trebuie să fie înlăturate. De aceea, rămâne pentru o decizie ulterioară, care sunt prevederile concrete care se doresc a fi înlăturate;
- nici măcar nu a fost convocată o adunare generală a acţionarilor care să modifice actul constitutiv al societăţii;
- doar o hotărâre a adunării generale a acţionarilor poate produce efecte juridice, hotărâre în care să se încalce anumite prevederi legale;
- solicitarea de convocare a unei adunări generale nu produce efecte juridice. În plus, o convocare propune acţionarilor discutarea unor modificări, dar modificările decise prin vot pot să respingă sau să modifice propunerile făcute în convocator.
Până în prezent, a fost făcută o convocare a Adunării generale a acţionarilor societăţii, cu o agendă de discuţii maximală, care conţine toate prevederile care exced cadrului legal sau normelor comune privind drepturile acţionarului majoritar. Acestea, după convocarea Adunării generale, vor fi luate în discuţie şi voi primi mandat pentru a vota în sensul aprobării sau respingerii lor. Până la acest moment nu se cunoaşte nici măcar de către mine ce anume modificări vor fi aduse actului constitutiv al societăţii şi ce formă vor avea acestea.
Solicitarea de convocare a Adunării generale a acţionarilor am făcut-o în temeiul Legii 31/1990 şi al prevederilor actului constitutiv al societăţii, în data de 4.07.2016, ora 15:22. Nu s-a dat curs acesteia nici până în prezent, în văditul dispreţ al conducerii faţă de drepturile principale ale acţionarilor societăţii.
În schimb, s-a pus în mişcare un "montaj instituţional" de natură să împiedice ţinerea Adunării generale a acţionarilor.
Astfel, în cele 38 de minute de lucru rămase în ziua de 4.07.2016 după primirea faxului privind solicitarea de convocare s-au făcut următoarele de către conducerea societăţii:
- s-au informat membrii Consiliul de administraţie al societăţii de solicitarea trimisă de mine către aceştia;
- s-a analizat de către administratori conţinutul juridic al solicitării;
- s-au conceput mai multe scrisori de reacţie Ia această convocare;
- s-au redactat scrisori de dezinformare şi presiune pe cel puţin 3 pagini către Consiliul Local Buzău, Prefectura Buzău, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară "Buzău 2008",
Guvernul României - Ministerul Fondurilor Europene, BERD şi, din ce se spune public, către Comisia Europeană.
Ca urmare a acestor demersuri, s-au înregistrat următoarele efecte:
- în data de 5.07.2016 s-a primit un răspuns de la Ministerul Fondurilor Europene, sub semnătura cu apostila a domnului Director general Cătălin Gheran,
- în data de 12.07.2016 s-a primit un alt răspuns de la Ministerul Fondurilor Europene, sub semnătura domnului Ministru Cristian Ghinea,
 
■ în 7.07.2016 s-a primit o scrisoare din partea BERD, la care i s-a răspuns imediat;
" în 14.07.2016 am primit vizita unei delegaţii BERD. La încheierea întâlniri, am convins prin argumentele date că informaţiile primite sunt incorecte şi exagerate şi am fost asiguraţi că se va întocmi un raport favorabil punctului nostru de vedere privitor la situaţia semnalată;
" în 18.07.2016 s-a primit o adresă din partea Prefecturii Buzău, prin care se solicită revocarea Hotărârii 108/1.07.2016;
- la şedinţa CLM Buzău din 15.07.2016 a fost distribuit un material similar consilierilor locali şi dl. Ionel Tescaru, directorul general al societăţii a făcut o prezentare a punctului său de vedere;
" după prezentarea făcută şi prezentarea contraargumentelor de către reprezentantul mun. Buzău în Adunarea generală a societăţii, consilierii au votat cu largă majoritate, fără voturi împotrivă, doar cu abţineri, o declaraţie politică prin care se solicită demisia directorului general Ionel Tescaru.

CADRUL LEGAL

În primul rând, având în vedere calitatea mea de avocat, ţin să precizez că voi respecta legea si mandatul acordat de CLM Buzău întocmai, fără a-l depăşi sau încălca.
De asemenea, vă asigur că montajul instituţional la se face referire în diverse adrese nu este pus şi nu va fi pus în pericol prin hotărârea ce va fi adoptată de Adunarea generală a acţionarilor. Din contră, se vor crea premisele respectării legilor în vigoare în România, fără a fi prejudiciate în niciun fel principiile care au stat la baza încheierii acordurilor de finanţare.
În sprijinul punctului de vedere al conducerii Companiei de apa S.A. Buzău, s-au invocat o serie de reglementări legale ce au fost repetate în toate adresele trmise ulterior, anume art. 31 alin. 1 si 2a) din Legea 51/2006, art. 22 alin.1 şi 2 din Legea 241/2006 (în adresa ministrului făcându-se confuzie cu Legea 214/2006) şi HG 855/2008, pe care le anexez prezentei.
Aceste articole de lege se referă la:
- documentele in baza cărora se face organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare şi alegerea procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare (art. 31 (1) si (2) din Legea 51/2006),
- cui se atribuie direct contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi în ce condiţii se poate face această atribuire (art. 22 alin. (1) şi (2) din
Legea 241/2006)
- Statutul cadru al ADI aprobat prin Hotărârea de Guvern 855/2008.
Singurul articol de lege relevant direct în speţa noastră este art. 22 (2) din Legea 241/2006 şi priveşte controlul direct şi influenţa dominantă a ADI asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului în legătura cu serviciul prestat. Ca atare, legea nu poate fi interpretată în sens larg, întrucât s-ar ajunge la situaţia în care actul constitutiv ar deveni o Biblie, un document ce nu ar mai putea fi schimbat. Interpretarea corectă trebuie să se refere la SERVICIUL prestat de operator şi nu la organizarea internă a acestuia, caz în care trebuie respectate dreptul de informare şi de numire a membrilor in Consiliul de administraţie al acţionarilor.
Oricum, ADI trebuie sa dea conform actului constitutiv un aviz pentru toate modificările propuse.
 
În ceea ce priveşte Anexa Hotărârii de Guvern, aceasta conţine un cadru, care nu e obligatoriu în litera sa. în plus, se refera la ADI, nu la societăţile comerciale precum Compania de apă Buzău. Ca atare, nu este o normă legala care să fie aplicabila situaţiei noastre.
Precizez încă o dată că, la momentul luării deciziei, sunt convins că acţionarii vor lua o decizie înţeleaptă, care să ţină cont de toate prevederile legale şi de avizele ADI.
Este dreptul fundamental al acţionarilor să se întrunească şi să decidă asupra oricăror aspecte legate de funcţionarea societăţii şi nu poate fi îngrădit de organe ale administraţiei statului sau de administratorii societăţii. Dacă aceştia vor greşi sau vor încălca legea, există remedii legale pentru îndreptarea hotărârii lor. Până la acel moment, ceea ce se face acum este doar un proces de Intenţie şi o serie de abuzuri ale celor ce s-au grăbit să reacţioneze.
Am supus analizei acţionarilor şi o serie de prevederi ale actului constitutiv care încalcă flagrant legile în vigoare:
- art. 8.2. contravine disp. art. 117 indice 2 Legii 31/1990 a societăţilor comerciale,
- art. 12.2 c) contravine art.3.2.b), 46, 61 din Legea 109/2011 şi dispoziţiilor art 3.2.b), 46,
61(2) din Legea 109/2011 şimultor prevederi ale Legii 31/1990, dreptul comun în materia desemnării si alegerii administratorilor unei societăţi comerciale;
- art. 12.2 i) este nu numai contrar legilor, ci şi prevederilor Constituţiei privind liberul acces la justiţie.
De asemenea, sunt relevante în cauză şi dispoziţiile art. 63 (5) a) si c) ale Legii 215/2001, dispoziţiile art. 9(1) a), art.33) si 36) ale Legii 51/2006.
Anexez alăturat dispoziţiile legale la care fac referire.
Mă limitez la aceste consideraţii legale pe scurt, dar sper că am răspuns suficient de clar problemelor ridicate şi am conturat mai clar situaţia în care ne aflăm.

Av. Lucian Al. Sălcuţan

 Etichete: abuzuri |  Avocatul |  califică |  drept |  Prefecturii |  reacţiile |  serie |  Sălcuţan
Voteaza articolul: bun: 1  |  slab: 1   0

Comentarii

Buzoian
22 iulie 2016
Domnule Salcutan chiar credeti ca toti oamenii de rand inteleg sau ii intereseaza noianul de argumente juridice invocate de d-voastra in aceasta speta.ESTE DESTUL DE CLAR AICI LUPTA PENTRU CIOLAN DATA DE D-VOASTRA PRIN CARE VRETI SA DEVENITI DIRECTOR LA COMP.DE APA. PE OAMENI II INTERESEAZA ALTCEVA ,II INTERESEAZA PRETUL APEI SI CALITATEA PROASTA PE ALOCURI A APEI DATORATA UNOR PRBLEME TECHNICE GEN ORIRI DE CURENT SAU SPARTURI MARI.CREDETI CA DACA VENITI D-VOASTARA NU SE VA MAI INTAMPLA ASTA ?????? SA FIM SERIOSI.
apa de ploaie
22 iulie 2016
nu, asa va fi si in continuare dar pretul apei este cel mai mare din tara... apa meteorica, cind ploua si cind nu ploua ,,,
Stefan
23 iulie 2016
Cum ati gasit un asemenea personaj sa reprezinte primaria in AGA la compania de apa? Cineva care are 6 miliarde datorii la buget, deci un personaj care dispretuieste total legile si care sfideaza prin acest comportament pe toti cetatenii de buna credinta, ar trebui sa stea pitit, nu sa iasa in fata si sa incerce sa dea lectii altora. Este jenant si pentru cei care l-au propus si votat in unanimitate!
Avocatul lui pește
23 iulie 2016
Extraordinar ce scamatori au ajuns să umple paginile ziarelor Domnu de la metalurgica, notează : Cu apa nu ai făcut nimic, cu asfaltul nu ai turnat un metru într-o lună, de disponibilizari ești bun, de tăiat salarii tu și cu FMI /Base, de transport gratis ai pus batista pe tambal, subventia la căldură nu mai vrei s-o plătești.... De ce nu-ți iei matale tălpășița că este clar că te depășește și lasă pe altul care poate. Rușine
yoZEFINI
24 iulie 2016
Avocatul lui peste chiar esti omul lui Tescaru?Sau te afli în una din siuatiile urmatoare:1)lucrezi la Comp.de Apa unde foarte multi angajati vor fi, sigur, disponibilizati findca taie frunze la caini;2)ai avut,,plantat un chioşc”în piată si te uiti în ceată;dacă esti pe la URBIS vezi că se taie robinetul la muls fiindcă societatea trebuie să participe la licitații și va-ți lins pe COSOR;și mai sunt-vezi că se face audit iar Burada,Jercan, Tescaru(800000 euro=hotel)au brobonele de transpirație pe frunte și ceva rece pe șira spinării!!!Mai vorbim la anul fiindcă ai să-l cunoști mai bine pe TOMIȚĂ!!!
avocatu lu peste
25 iulie 2016
yozefini eu nu sunt platit sa fiu postac, asa cum esti tu. Eu spun adevarul asa cum il declara Tomita al tau: la iarna raman fara subventie la caldura sau fara caldura de tot ca desfiinteaza ram buzau, orasul arata dupa bombardament (vezi trotuarele de pe averescu), copilul imi este muscat de capuse in iarba de langa bloc. Si nici imi da tescaru al tau 60 de milioane sa-mi pun centrala de apartament. Toti sunteti o apa si un pamant, iar noi buzoienii ramanem sa platim factura
george
25 iulie 2016
felicitari pentru articol.sa ne lase acest Salcutan,care este la limita intelectului.ce face concret cu pretul apel.sa- intrebe pe sava ,care mai spune niste minciuni,pe prefecta care doarme si gata astia aplica legea.vai de mama noastra!!!!!!!!!!!!!incompetenta pe astia nu jucarie.bravo.........tescaru......te joci cu ei.
METALURGIST
25 iulie 2016
este in masura acest asa zis avocat sa califice niste reactii ale unor juristi din administratie ???? cine il cunoaste pe acest salcutan sa spuna ce ii poate cerebelu !!!
buzoian
25 iulie 2016
va pierdeti in atacuri la persoana. cetateanul pierde in continuare.


Ultima ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU